Tüm küçük işletme sahipleri ve girişimciler, konu basın bülten gönderimi olduğunda bir seçeneğe sahiptir. Basın bültenini kendileri hazırlayıp gönderebilirler ya da bu konuda uzmanlardan yardım alabilirler. Ancak yapacağınız bu seçim basın bülteninizin karşı tarafın nasıl karşılayacağını etkileyebilir. Bu yazımızda, bir uzmanla çalışmanın neden daha doğru bir seçim olacağını aktarmaya çalışacağız.

Yazan Louise Harris

Ürün veya hizmetini basında tanıtmak isteyen bir şirketin önünde basın bültenini kendi imkanlarıyla göndermek ya da uzmandan yardım almak gibi iki seçenek vardır. Seçimi etkileyebilecek çok sayıda unsur olsa da girişimcilerin göz önünde tutmaları gereken en önemli şey basın bültenini alan editörün bültene ne şekilde bakacağı olmalıdır…


All small business owners and entrepreneurs have a choice when it comes to sending press releases. They could write the press release and distribute them without help or they could spend a small amount to have experts do the task. What you choose could affect how the release is received on the other end. This article will give you guidelines when it is better to hire experts.

by Louise Harris

When a small company decides that it needs to attract media attention to its product, service, innovation or event, it has to choose whether to distribute press releases itself or…


A great way for entrepreneurs and small business owners to get media attention is to write a release that coincides with media trends. While jumping on a bandwagon isn’t always the best strategy, it can be successful especially when the trend is in its early stages before it is played too much. This article will help you know how to jump on the bandwagon and determine hot media trends for your press release distribution.

by Louise Harris

Entrepreneurs are more likely to get media attention when they write a press release about a topic that is trending in the media…


Girişimciler ve küçük işletmeler için medyanın ilgisini çekmenin en güzel yolu, medya trendleriyle örtüşen bir bülten hazırlamaktır. Çoğunlukla birlikte hareket etmek her zaman iyi bir strateji olmasa da özellikle bir trendi başında yakalamak başarılı olabilir. Çoğunlukla birlikte hareket etmek her zaman iyi bir strateji olmasa da özellikle bir trendi başında yakalamak başarılı olabilir.

Yazan: Louise Harris

Medyada trend olan bir konu hakkında basın bülteni hazırlamak genellikle medyanın ilgisini çekmekte faydalı olacaktır. Ancak bu, trendi başlangıç aşamasına yakalarsanız faydalıdır. Belirli bir noktadan sonra artık gazetecilerin ilgisi başka noktalara yöneleceğinden akıma katılmak işinize yaramayacaktır. Medyadaki trendleri aşağıdaki ipuçlarından faydalanarak erken aşamada belirleyebilirsiniz.

1 — Doğal afetler


Entrepreneurs know that getting as much attention about their product or services is important. Many of them want to send a press release nationally to try to get a buzz going throughout the country. While this might be a good strategy for some, most should choose a local distribution. This article will give you a guideline on when to choose a national or local press release distribution.

by Louise Harris

Entrepreneurs and small business owners want to create a national buzz about their products and services, so they might choose a national public relations distribution. However, this strategy might be…


Girişimciler, ürünlerine veya hizmetlerine olabildiğince fazla ilgi toplamanın önemli olduğunu çok iyi bilir. Girişimcilerin büyük bölümü ürün ve hizmetlerine daha fazla dikkat çekmek için genellikle ulusal basını hedef alır. Bazı şirketler için bu doğru bir yaklaşım olsa da bazı şirketler için yerel mecraları hedef almak daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bu yazımızda ulusal ve yerel basın arasında seçim yaparken dikkat etmeniz gereken unsurlardan bahsedeceğiz.

Yazan: Louise Harris

Ürün ve hizmetlerini ülke genelinde duyurmak isteyen girişimciler ve küçük işletmeler ulusal yayınları hedefleyebilirler. Ancak bazı durumlarda bu yaklaşım etkili olmayabilir hem de pahalı bir seçenek olabilir. Bazı durumlarda ise önce yerel basının…


April is Earth month. To be effective in getting media attention, small business owners should take advantage of Earth month in their press releases. This article will give you ideas of how you could incorporate the environment in your business and in your press releases. You will save money, and you could get media attention in April.

by Louise Harris

Being environmentally conscious is good for business. When you reduce your packaging or save water and energy, you are doing your part for the environment. This translates into more sales and big monetary savings. This helps your bottom line considerably…


Dünya günü yaklaşıyor. Medyanın ilgisini çekmek isteyen işletmeler Dünya Günü ile ilgili bir basın bülteni hazırlayabilir. Bu yazımızda, çevreyle ilgili konuları işinize ve basın bülteninize nasıl dahil edebileceğiniz konusunda size firik vermeye çalışacağız. 22 nisan’da hazırlayacağınız bir bültenle medyanın ilgisini çekebilirsiniz.

Yazan: Louise Harris

Çevre bilincine sahip olmak işletmeler açısından olumlu bir durumdur. Su ve enerji tüketiminizi azaltmak, üzerinize düşeni yapıyorsunuz anlamına gelir. Bu hem satışlarınızın artmasına hem de paradan tasarruf etmenize olanak tanır. Sonuç olarak çevre bilinci sizin için faydalı bir yaklaşım olacaktır. Çevre bilincine sahip olduğunuzu ve bu konuda çalışmalar yürüttüğünüzü herkesin duymasını sağlamak için bir basın bülteni…


Küçük işletme sahipleri ve girişimciler genellikle medyaya neden basın bülteni göndermeleri gerektiğinin farkındadırlar. Şirketlerine olan ilgiyi artırmak için neden önemli olduğunu bilirler. Bununla birlikte basın bültenlerini medya kuruluşlarına göndermenin yanı sıra başka kullanım alanları da bulunur. Küçük işletme sahipleri, basın bültenlerini medya kuruluşlarına gönderdikten sonra daha farklı şekillerde kullanarak harcadıkları paranın karşılığını daha fazla alabilirler. Bu yazımızda basın bültenlerini farklı şekillerde nasıl kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

Yazan: Louise Harris

Küçük işletme sahipleri ve girişimciler, medyada yer almanın çok iyi bir pazarlama aracı olduğunun bilincindeler. Maliyeti çok fazla değil ve çok iyi sonuçlar veriyor. Basın bülteninizi Faselis Growth gibi bir dağıtım hizmetiyle gönderdikten…


Small business owners and entrepreneurs often understand why they want to send a press release to media. They also might know how to do it to generate interest in their company. However, sending to media is one usage of press releases. Small business owners can get more bang for their buck if they also use press releases in other ways after they send to the media. Here are five ways you could reuse your press release.

by Louise Harris

Entrepreneurs and small business owners understand that generating media attention is a good marketing tool. It does not cost much, and…

Faselis

Faselis Growth provides small businesses with an easy way to send press releases directly to national and local media fast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store