Image for post
Image for post

This is the second in a three-part series titled Creating a Million Dollar Brand Through PR Outreach.

by Clark Covington

1 — The Fruit of Media Exposure

What happens when a brand is given exposure by the media on a high level? Leads and sales increase. When the national media run a story there should be an increased volume of leads and sales. Beyond money, there are many reasons why earned media is so valuable to brands today.

Don’t believe the media holds a major grip on people in America? Take a look at this Nielsen Total Audience Report that showcases a staggering 11 hours per day…


Image for post
Image for post

Bu yazı, PR Erişimi ile Milyon Dolarlık Marka Yaratma başlıklı üç bölümden oluşan yazı dizisinin ikincisidir.

Yazar: Clark Covington

1 — Medya yansımaları ile birlikte gelen fırsatlar

Bir markanın medyada önemli düzeyde yansıma alması durumunda ne olur? Potansiyel müşteri sayısını ve satışları arttırır. Bir haberi ulusal medya yayınlarsa potansiyel müşteri sayısı ve satış hacmi artacaktır. Paranın da ötesinde, medyada organik olarak yer almanın markalar için çok önemli olmasının birçok nedeni bulunuyor.

Medyanın insanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğuna inanmıyor musunuz? Örneğin ABD’de yaşayan ortalama bir vatandaşın bir gün içindeki 11 saatlik şaşırtıcı medya kullanımını gösteren Nielsen tarafından hazırlanan bu Toplam Kitle Raporu’na bir göz atın.


Image for post
Image for post

Bu yazı, PR Erişimi ile Milyon Dolarlık Marka Yaratma başlıklı üç bölümden oluşan yazı dizisinin ilkidir.

Hiç çok zengin bir ünlünün ulusal bir gazeteye neden hiçbir ücret almadan röportaj verdiğini merak ettiniz mi? Peki kariyerinin sonuna gelmiş zengin bir sporcunun paraya hiç ihtiyacı olmadığı halde neden düşük ücretli bir yayıncılık işini kabul ettiğini düşündünüz mü? Bunun tek bir yanıtı var: Güvenilirlik.

Güvenilirlik bir kez kazanılırsa, her türden marka ve kuruluşun insanlara ulaşması ve büyümesi için bir para birimi olarak kullanılabilir.

Bu ünlüler ve sporcular, işletmelerin ve kuruluşların aradıkları şeyin peşindedir, yani akıllara yer etmek.

Yazar: Clark Covington

1 — Güven

Şunu bir düşünün…


Image for post
Image for post

This is the first in a three-part series titled Creating a Million Dollar Brand Through PR Outreach.

Have you ever wondered why a rich celebrity would sit down for an unpaid interview with a national newspaper? Or why a wealthy professional athlete would take a low-paying broadcasting job as their career winds down with little need for money? In a word, credibility.

Credibility, once earned, can be used as a currency to obtain access to people, places, and sales growth for brands and organizations of all stripes.

The celebrity and the hall of fame athlete are after the same thing…


Image for post
Image for post

Girişimciler yeni şirketlerini faaliyete geçirdiklerinde bunu duyurmak için bir basın bülteni göndermeleri gerekir. Genellikle basın bülteni hazırlamak ve göndermek için ne yapmaları gerektiği konusunda çok fazla fikirleri yoktur. Farklı şirketlerle ilgili araştırma yapmaları gerekir. Aynı zamanda basın bülteninin içeriğinin ne şekilde olması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmaları önem taşır. Bu yazımızda basın bülteninin nasıl olması ve neler içermesi gerektiği konusunda çeşitli ipuçları vermeye çalışacağız. Bir basın bülteni yazmada size rehberlik edecek bir örnek sunmaya çalışacağız.

Yazan: Louise Harris

Girişimciler şirketlerini faaliyete geçirirken potansiyel müşterilerine erişmek ve gazetecilerin bundan haberdar olmalarını sağlamak için bir basın bülteni hazırlamaları ve bunu göndermeleri…


Image for post
Image for post

When entrepreneurs are ready to launch their company, they need to send a press release. They often don’t know where to go to send their company launch press release. They should do their research on different companies. They also have to know what to include in a press release. This article will give you tips on what your press release is going to be. It will be a company launch press release sample for you.

by Louise Harris

When entrepreneurs are ready to launch their companies, they often want to tell the business news departments and potential clients about it…


Image for post
Image for post

When devising their marketing and public relations strategy for the new year, small business owners are faced with deciding how they want to send press releases to get media attention. They must choose between using a public relations wire service or sending themselves. They might believe that using wire services are expensive. This article explains how journalists use wire services and will help small business owners make that decision.

by Louise Harris

Like small business owners, journalists are inundated with information. They have to find story ideas quickly to meet tight deadlines. Thus, you have a small window of time…


Image for post
Image for post

Girişimciler işletme kurarken öğrenmeleri gereken çok şey bulunuyor. Basın bültenleri açısından, haber dağıtım hizmetlerinin neden önemli olduğunu ve işletmeleri için ne gibi fayda sağlayacağını anlamaları gerekir. Bu yazımızda haber dağıtım hizmetlerinin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu aktarmaya çalışacağız. Devamı.

Yazan: Louise Harris

Girişimciler, şirketlerini ve işlerini nasıl yürüteceklerinin yanı sıra nasıl tanıtacakları konusunda her geçen gün yeni bir şey öğreniyor. Girişimcilerin önünde ürün ve şirketlerini başkalarına tanıtacak çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de haber dağıtım hizmetleri. Gazeteler ya da dergiler şirketinizle ilgili haber yaptıklarında aynı zamanda ücretsiz tanıtım fırsatı elde etmiş ve marka bilinirliğinizi artırmış olursunuz.

Haber dağıtım…


Image for post
Image for post

Girişimciler genellikle bir iş yaparken kontrol listesi ve yapılacaklar listesi hazırlarlar. Bu listeler girişimcilerin düzenli kalmalarını sağlar. Bu listeler ayrıca başka işler için de referans oluşturabilir. Basın bülteni hazırlarken kullanabileceğiniz bir kontrol listesinde bulunması gereken önemli noktaları sizler için sıraladık. Küçük ölçekli bir işletme için basın bülteni hazırlarken bu yazımızı bir rehber olarak kullanabilirsiniz.

Yazan: Louise Harris

Küçük işletmeler ve girişimciler düzenli kalabilmek için kontrol listeleri ve yapılacaklar listesi tutarlar. Bu listeler oldukça iyi referanslar oluşturur ve nelerin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi sağlar. Kontrol listeleri her şey ve her sektör için hazırlanabilir. Girişimcilerin ve küçük ölçekli işletme sahiplerinin basın bülteni…


Image for post
Image for post

Entrepreneurs tend to use checklists and to-do lists. It helps them stay organized. They can be good for easy reference. Here are the key points you want for successful press release distribution. Read this article for an online press release small business checklist.

by Louise Harris

Small businesses and entrepreneur use checklists and to-do lists to stay organized. They are good reference tools and help people when they are overwhelmed. Checklists can be made for anything and in any industry. Therefore, it makes sense to provide a small business online press release checklist to help entrepreneurs know they have all…

Faselis

Faselis Growth provides small businesses with an easy way to send press releases directly to national and local media fast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store